Man braucht nicht immer denselben Standpunkt zu vertreten, denn niemand kann einen daran hindern klüger zu werden. (Konrad Adenauer)

1.jpg

Adviseurschappen

  • diverse adviseurschappen of tijdelijke betrokkenheid bij ondernemingen en projecten op een breed front (nu en in het verleden)
  • optredend als coach bij (jonge) startende ondernemers
  • lid van klankbord/project/aanbevelingscolleges of -groepen