2.jpg

Commissaris

  • advies bij instelling en keuze Raad van Commissarissen of een Raad van Advies cq een Beleidsraad
  • toetreden tot een toezichthoudend college zoals RvC
  • tijdelijk fungeren als gedelegeerd commissaris (of interim-manager)